chùa Ráng
Di sản của Đức đệ tam Pháp chủ – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Thái Thanh - 2021-10-21 04:09:49
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch vào 3 giờ 22 phút vào sáng nay, 21-10 tại tổ đình Viên Minh (Hà Nội). Ngài...
Đọc nhiều