chùa Long Nguyên
Biệt chúng 6 tháng sư cô đánh trẻ
2020-06-12 20:33:20
TP HCM – Giáo hội Phật giáo TP HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Long ​Nguyên, biệt chúng sám hối 6 tháng đối với sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo vì...
Đọc nhiều