chùa kỳ quang
Thượng tọa Thích Nhật Từ nói về những đồn thổi liên quan chùa Kỳ Quang 2
2020-09-14 10:27:03
“Đau lòng khi nhiều người xưng hô với trụ trì chùa Kỳ Quang 2 thiếu tôn trọng, song song với đó là những thông tin theo kiểu thuyết âm mưu ở chùa” – thượng...
Hai cha con đội nắng, bới rác tìm di ảnh người thân ‘bị lạc’ ở chùa Kỳ Quang 2
2020-09-04 20:17:06
Dù chùa Kỳ Quang 2 hứa chịu trách nhiệm về các hũ tro cốt bị đảo lộn, cha con ông Trần Quang Bình vẫn không yên tâm mà tự bới rác tìm di ảnh người thân. Liên...
Đọc nhiều