Chủ vựa ve chai
Chủ vựa ve chai giao nộp thùng đạn 200 viên cho cảnh sát
2020-12-19 17:15:26
Ông Nguyễn Phúc Hậu, 38 tuổi, chủ vựa ve chai ở TP Tân An mua thùng đạn, phát hiện bên trong có 200 viên còn khá mới nên giao nộp cho cảnh sát. Thùng đạn 200 viên...
Đọc nhiều