chủ tọa bắt tay
Chủ tọa phiên tòa nói về việc bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung sau tuyên án!
2020-12-13 16:11:01
Chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đồng phạm vụ “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” giải thích về việc đi xuống...
Đọc nhiều