chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sơn Ca - 2021-04-12 10:43:55
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã được giới thiệu...
Đọc nhiều