chủ tịch UBND TP HC
Lý giải vì sao TP HCM vận động F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch Covid-19?
2021-08-13 11:23:50
Kết quả của nghiên cứu cho thấy người đã từng mắc Covid-19 nguy cơ nhiễm lại virus giảm thấp hơn 83% so với người chưa từng nhiễm trong thời gian ít nhất...
Đọc nhiều