chủ tịch UBND Hà Nội
Ông Nguyễn Đức Chung xin tại ngoại điều trị ung thư
2020-09-18 10:45:59
Ông Nguyễn Đức Chung và gia đình đang làm thủ tục xin các cơ quan tố tụng cho tại ngoại để có điều kiện điều trị bệnh ung thư. Ông Nguyễn Đức Chung khi...
Thư ký Biên tập, tổ giúp việc Chủ tịch Hà Nội bị khám xét đảm trách sự vụ gì?
2020-07-15 07:26:37
Đối tượng Nguyễn Anh Ngọc thuộc Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nộị bị khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc. Đây là phòng chịu sự quản...
Đọc nhiều