chủ tịch quảng ninh
Chủ tịch Quảng Ninh kiêm Hiệu trưởng đại học: Công tác chuyên môn đã có 3 Phó Hiệu trưởng
2020-05-21 11:53:42
Nói về việc điều hành của Hiệu trưởng khi phải đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Vỹ cho rằng hiệu trưởng sẽ chỉ đạo giải quyết các...
Đọc nhiều