Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật
Những cú bắt tay đưa về cho Việt Nam chục tỷ USD
Thanh Trúc - 2021-01-12 16:46:56
Từ một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng bởi chiến tranh, nhưng ngày hôm nay Việt Nam đã trở thành “một ngôi sao sáng toàn cầu về kinh tế” trong lúc dịch Covid-19...
Đọc nhiều