Chủ tịch IPU

Một số hoạt động chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng IPU-132

2015-03-27 21:47:27
Ngày 27/3, tại Hà Nội, một số Ủy ban của Liên minh Nghị viện thế giới đã có các buổi làm việc chuẩn bị cho các phiên thảo luận tại Ủy ban và Đại hội...