Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh
Cú lạy nghìn tỷ
2021-03-20 21:45:39
Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Bình Dương), khi vướng món nợ lãi oan nghiệt với Tập đoàn Tân Hiệp Phát (THP) đã phải quỳ lạy khóc...
Đọc nhiều