Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi
Chính khách Mỹ và câu chuyện “tham quyền cố vị” ở Việt Nam
Thu An - 2021-01-14 11:49:23
Đại hội XIII càng đến gần thì những câu chuyện về “nhân sự đất nước” ngày càng râm ran và xôm tụ. Hết chuyện Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng...
Cái đích mà Nancy Pelosi nhắm tới khi luận tội ông Trump
2021-01-12 09:28:28
Việc tiến hành luận tội là để bãi nhiệm một Tổng thống đương chức. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống đó sắp hết nhiệm kỳ rồi thì sao phải “xoắn” với...
Cuộc đảo chính của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi
Duân Đặng - 2021-01-11 11:05:44
Thừa thắng xông lên, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi huênh hoang với các đồng sự chuyện điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mike Milley...
Đọc nhiều