chủ tịch hạ viện đòi phế truất ông Trump
Cái đích mà Nancy Pelosi nhắm tới khi luận tội ông Trump
2021-01-12 09:28:28
Việc tiến hành luận tội là để bãi nhiệm một Tổng thống đương chức. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống đó sắp hết nhiệm kỳ rồi thì sao phải “xoắn” với...
Chủ tịch Hạ viện yêu cầu kích hoạt tu chính án phế truất ông Trump
2021-01-08 07:10:24
Bà Nancy Pelosi nói đang chờ quyết định từ Phó tổng thống Pence về việc kích hoạt Tu chính án thứ 25 để phế truất ông Trump. Nếu không, Hạ viện sẽ tiến hành...
Đọc nhiều