Chủ tịch Hạ Viện
Chủ tịch Hạ viện mặc cùng một chiếc váy trong 2 phiên tòa luận tội ông Trump
2021-01-14 22:30:19
Những người tinh ý đã phát hiện Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xuất hiện tại phiên bỏ phiếu luận tội ngày 13/1 với bộ trang phục giống hệt phiên bỏ phiếu...
Cái đích mà Nancy Pelosi nhắm tới khi luận tội ông Trump
2021-01-12 09:28:28
Việc tiến hành luận tội là để bãi nhiệm một Tổng thống đương chức. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống đó sắp hết nhiệm kỳ rồi thì sao phải “xoắn” với...
Đọc nhiều