Chủ tịch Hạ Viện
Cái đích mà Nancy Pelosi nhắm tới khi luận tội ông Trump
2021-01-12 09:28:28
Việc tiến hành luận tội là để bãi nhiệm một Tổng thống đương chức. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống đó sắp hết nhiệm kỳ rồi thì sao phải “xoắn”...
Đọc nhiều