Chủ tịch EuroCham
Chủ tịch Eurocham nói về khả năng doanh nghiệp châu Âu rời Việt Nam?
2021-09-09 22:57:17
18% đơn hàng của doanh nghiệp EU tại Việt Nam đã chuyển sang nước khác, 16% đang được cân nhắc, nhưng chưa doanh nghiệp châu Âu nào rời Việt Nam. Khẳng định...
Chủ tịch EuroCham: “Chúng tôi tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam”
2021-08-07 08:30:18
Tâm lý đầu tư của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã có “phản ứng” trước sự bùng phát và lan rộng của đợt dịch Covid-19 thứ tư, sự bi quan về triển...
Đọc nhiều