chữ song ngữ 4.0
Tác giả chữ “VN song song 4.0” chi 300 triệu “treo giải” tìm bằng chứng phát ngôn thay thế Tiếng Việt
2020-06-04 18:29:10
Kiều Trường Lâm – tác giả chữ “VN song song 4.0” và chữ “Bảo mật 4.0” cho biết, sẽ treo giải tìm bằng chứng liên quan đến phát ngôn của anh về 2 công...
Đọc nhiều