Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Không phù hợp khi gọi doanh nghiệp hơn 50% vốn nhà nước là doanh nghiệp nhà nước?
2020-05-21 12:01:11
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định doanh nghiệp có trên 50% vốn góp của nhà nước được xem là doanh nghiệp nhà nước là không phù hợp. Cũng có ý kiến...
Đọc nhiều