Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Cơ cấu đặc biệt của Uỷ ban Kiểm tra TW khoá XIII
2021-02-01 19:20:10
Trong số 19 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu ra có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng. Ủy...
Đọc nhiều