chủ nhiệm ủy ban
3 nhân sự mới đắc cử chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội
2021-07-21 10:02:54
Ba nhân sự mới trong số chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội gồm các ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Lê Tấn Tới và Nguyễn Phú Cường. Sáng 21/7, sau khi thông qua danh sách,...
Đọc nhiều