chu ân lai
Tổng Bí thư Lê Duẩn đã “chỉnh” Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai như thế nào?
2020-09-24 15:33:06
Trung Quốc đã trao đổi nhiều với Mỹ và ép buộc chúng ta phục vụ như là một con bài để mặc cả theo cách này. Khi người Mỹ nhận ra rằng họ đã thua trận,...
Đọc nhiều