chốt kiểm soát dịch bệnh
Tráo tài xế để đưa xe hàng từ TP.HCM qua chốt kiểm soát vào Đà Nẵng
2021-07-27 07:32:24
Chạy xe chở hàng từ TP.HCM ra gần chốt kiểm soát tại Đà Nẵng, tài xế Hiền nhờ 2 người ở địa phương đưa xe qua chốt, vào thành phố, chờ giao hàng thì bị...
Đọc nhiều