chống tham nhũng tiêu cực
Tổng Bí thư: ‘Đừng nói một đằng, làm một nẻo’
2021-06-12 14:17:36
Trong học tập, làm theo gương Bác, Tổng Bí thư quán triệt “đừng nói một đằng, làm một nẻo”. Theo đó, lời nói phải thấm sâu vào trong tim, trong óc, trong từng...
Đọc nhiều