chống nhà nhà nước
Về những lời kêu gào cho ông nhà thơ Trần Đức Thạch
Bảo An - 2021-03-26 16:12:34
“Cào mặt an vạ” vẫn luôn là một thủ đoạn được giới “dân chủ” ưa thích sử dụng. Chẳng vậy mà không ít hội nhóm “Chí Phèo dân chủ” đã hình thành....
Tái diễn thủ đoạn phao tin COVID-19 để chống phá Nhà nước
2020-08-11 08:09:37
Trong khi các loại thuốc đặc trị COVID-19 chưa ra đời, các loại vaccin phòng ngừa vẫn đang được các quốc gia nỗ lực nghiên cứu, trong đó có Việt Nam thì làn...
Đọc nhiều