chống đối chính quyền
Cần xử lý nghiêm Linh mục Đinh Hữu Thoại vì xuyên tạc công tác phòng chống dịch của Đảng, nhà nước
2021-10-04 07:04:00
Những phát ngôn, bài viết, bình luận không có căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước của Linh mục Đinh Hữu Thoại là...
Nguyễn Lân Thắng: Kẻ hoang tưởng vĩ nhân, gặm nát bảng vàng gia phong của cả dòng họ
2020-08-06 16:20:33
Theo dòng Chân Dung Đối Tượng, kỳ trước đã giới thiệu về bài viết Phạm Minh Vũ – Một con ngựa non háu đá trong làng “dân chủ”, kỳ này Cánh Cò trân trọng...
Đọc nhiều