chống diễn biến hòa bình
Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang
2016-03-01 15:07:48
Sáng 1-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi...
Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”
2016-01-18 15:54:20
Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, đồng thời đã tích cực và chủ động...
Đâu là lợi ích cốt lõi?
2015-10-26 10:11:44
Đã từ nhiều năm nay, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài vẫn thường xuyên ra rả, lúc trầm lúc bổng cái luận điệu “đa nguyên chính trị”, “đa...
Chủ động đấu tranh ngăn chặn “Diễn biến hòa bình”
2015-08-27 15:00:55
Trong những năm vừa qua, các thế lực thù địch bên ngoài đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn móc nối với số đối tượng xấu trong nước để kích động biểu...
Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống ‘diễn biến hòa bình’
2015-08-12 10:44:53
Sau khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động phá hoại, âm mưu xóa bỏ Đảng Cộng sản và CNXH ở Việt Nam. Đại...
Linh hoạt các giải pháp phòng, chống ‘tự diễn biến’
2015-04-07 17:39:11
24 tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý và cán bộ nghiên cứu, hoạt động thực tiễn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng phục vụ tọa đàm khoa học...
Đọc nhiều