chống diễn biến hòa bình
Tổng bí thư: Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
2016-10-09 17:43:57
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ tư, sáng 9/10… Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khai mạc sáng 9/10. Xây dựng, chỉnh đốn...
Họ không phải vì môi trường và sự ổn định cuộc sống của người dân
2016-07-04 22:07:59
Hằng ngày lên internet (in-tơ-nét) lu loa, vu cáo chính quyền, cố gắng tìm lý do để kéo nhau ra đường tụ tập hò hét,… đó là cách thức tồn tại của cái gọi...
Tăng “sức đề kháng” giúp thanh niên ‘tự miễn dịch”
2016-04-12 15:48:50
Làm thế nào để thanh niên có “sức đề kháng” tốt, tỉnh táo trước những chiêu trò ru ngủ, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động khi tham gia sử...
Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội
2016-04-11 10:41:37
Cuộc tọa đàm khoa học-thực tiễn “Công tác thông tin tuyên truyền góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một...
Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hoá” lực lượng vũ trang
2016-03-01 15:07:48
Sáng 1-3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi...
Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”
2016-01-18 15:54:20
Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, đồng thời đã tích cực và chủ động...
Đâu là lợi ích cốt lõi?
2015-10-26 10:11:44
Đã từ nhiều năm nay, các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài vẫn thường xuyên ra rả, lúc trầm lúc bổng cái luận điệu “đa nguyên chính trị”, “đa đảng...
Chủ động đấu tranh ngăn chặn “Diễn biến hòa bình”
2015-08-27 15:00:55
Trong những năm vừa qua, các thế lực thù địch bên ngoài đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn móc nối với số đối tượng xấu trong nước để kích động biểu...
Bảo vệ công cuộc đổi mới, chống ‘diễn biến hòa bình’
2015-08-12 10:44:53
Sau khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch tiếp tục gia tăng các hoạt động phá hoại, âm mưu xóa bỏ Đảng Cộng sản và CNXH ở Việt Nam. Đại...
Linh hoạt các giải pháp phòng, chống ‘tự diễn biến’
2015-04-07 17:39:11
24 tham luận của các nhà khoa học, lãnh đạo quản lý và cán bộ nghiên cứu, hoạt động thực tiễn được chuẩn bị khá kỹ lưỡng phục vụ tọa đàm khoa học...
Đọc nhiều