chống dịch ơt TPHCM
Cảnh giác thông tin “vu khống dân boom hàng của bộ đội”
Thu An - 2021-08-30 16:13:07
Những ngày qua, thông tin bộ đội đi chợ giúp dân bị boom hàng, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tát nước theo mưa, tài khoản Thach Vũ đã lu loa rằng,...
Đọc nhiều