chôn sống” Hòa thượng Thiện Chiếu
Tại chùa Kỳ Quang 2: Có một cây cải đắng, quên mình đang đắng…
Ngàn Dặm Không Mây - 2020-09-10 17:59:25
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có câu nói rất hay: “Cũng như một người làm vườn biết cách dùng phân bón để cho ra những bông hoa tươi đẹp, người tu...
Đọc nhiều