chọn SGK
Chủ tịch Hội đồng thẩm định phản bác Tiếng Việt 1 thiếu tính giáo dục
Hồng Anh - 2020-10-11 15:53:08
Chủ tịch Hội đồng thẩm định SGK Tiếng Việt khẳng định không có chuyện tác giả bộ sách Cánh diều đưa các câu chuyện vào sách để dạy trẻ thói gian lận,...
Học sinh tiểu học có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học
2020-05-11 12:25:06
Một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Điều lệ trường tiểu học mà Bộ GD-ĐT mới công bố là học sinh tiểu học có thể học vượt cấp trong...
Đọc nhiều