Chọn nhân sự “lấy Đức làm gốc
Tiêu chí chọn nhân sự Đại hội Đảng của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Thu An - 2020-09-30 21:38:40
Mới đây, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quảng Ninh lần XV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân nhấn mạnh một yêu cầu, đó là lựa chọn nhân sự lấy đức...
Đọc nhiều