chơi golf mùa dịch
Cựu Giám đốc Sở Du lịch đi chơi golf mùa dịch được nghỉ hưu sớm
2022-01-01 05:45:38
Ông Nguyễn Văn Dũng, người bị miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định vì chơi golf giữa mùa dịch đã làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo...
Đọc nhiều