cho phép đốt pháo
Được dùng pháo hoa ở cưới hỏi, sinh nhật: Cái gì đang diễn ra ?
2020-11-29 18:12:15
Trước quy định mới cho phép người dân được sử dụng pháo hoa ở các tiệc cưới hỏi, sinh nhật, khai trương…nhiều người  trẻ cho rằng  thấy tiềm ẩn nhiều...
Đọc nhiều