cho hoàn tục
Tu sĩ vi phạm giới luật, pháp luật vẫn bị xử lý như thường!
2020-09-24 15:02:42
Việc Đại đức Thích Phước Ngọc (thế danh Phạm Văn Cung, sinh năm 1982, đăng ký thường trú chùa Phước Quang, Cô nhi viện Suối nguồn tình thương, số 2 Võ Tuấn...
Đọc nhiều