Chip điện thoại
Ấn Độ làm chip từ… phân bò chống được bức xạ điện thoại
2020-10-14 18:40:55
Chip chống bức xạ làm từ phân bò là sản phẩm mới nhất của Ủy ban Bò quốc gia của Chính phủ Ấn Độ. Người đứng đầu ủy ban này khẳng định chỉ cần...
Đọc nhiều