chính trường thái lan
Thái Lan: Con trai Thaksin đề xuất bầu Thủ tướng tạm thời
2014-04-01 15:15:52
Nếu đảng Dân chủ tiếp tục lấy đất nước làm con tin, Thái Lan sẽ mãi mãi là chủ đề của các cuộc đảo chính. Pantongtae Shinawatra, con trai cựu Thủ tướng...
Đọc nhiều