chính tả
Tiếng Việt, chữ Việt và vấn đề chính tả
2020-06-15 08:14:42
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về cuốn ‘Từ điển chính tả tiếng Việt’ (Nhà xuất bản Ðại học Quốc gia Hà Nội) của PGS, TS Hà Quang Năng (chủ biên)...
Tạm đình chỉ phát hành từ điển chính tả ‘sai chính tả’
2020-06-11 22:26:24
Bà Nguyễn Thị Hồng Nga – phó giám đốc Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội – cho biết nhà xuất bản này đã có văn bản tạm đình chỉ cuốn Từ điển...
Đọc nhiều