chỉnh sửa gen
Phát hiện phương pháp mới để điều trị Covid-19
2021-07-15 07:57:52
Các nhà khoa học đã bước đầu thành công trong việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene mang tên CRISPR để ngăn chặn quá trình nhân bản virus corona trong cơ thể...
Đọc nhiều