chính sách TP.HCM
1 triệu căn nhà giá rẻ cho người dân cớ gì mà chỉ trích?
LS Lê - 2021-12-24 13:09:59
Vừa qua, TP.HCM lên kế hoạch xây dựng 1 triệu căn nhà giá rẻ cho người dân tới năm 2025, ngay lập tức Việt Tân liền lao vào xâu xé. Xây dựng 1 triệu căn nhà...
Đọc nhiều