chính sách ngoại giao của Mỹ
Tổng thống Joe Biden chấm dứt ngoại giao “Nước Mỹ trên hết”
2021-02-20 09:54:18
Ông Joe Biden đề cao quan hệ đồng minh với NATO, tuyên bố không quay lại với chính sách ngoại giao “Nước Mỹ trên hết” của người tiền nhiệm Donald Trump. “Hôm...
Đọc nhiều