chính sách giảm nghèo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo
2015-02-05 14:25:22
Chiều 5/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác giảm nghèo bền vững. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì một Hội...
Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo
2015-02-02 18:16:04
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo...
Từ 2016, tiêu chí về hộ nghèo tính trên phần thu nhập sẽ không phù hợp
2014-10-12 19:02:20
Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất với Chính phủ nghiên cứu chuẩn nghèo đa chiều và đang xin ý kiến của các tổ chức, địa phương… Những...
Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo
2014-07-29 15:51:39
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát,...
Đọc nhiều