Chính quyền TP.HCM
Cảnh báo xuất hiện nhóm phá hoại người nghèo TP.HCM nhận tiền hỗ trợ Covid-19
Ái Dân - 2021-07-18 20:13:42
Với phương châm “cứu người như cứu hỏa”, “phải làm nhanh hơn vì cuộc sống người dân không thể chờ đợi hơn”, gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỉ của...
Đọc nhiều