chính quyền điện tử

Công ty Pháp muốn hợp tác xây dựng chính quyền điện tử tại TP.HCM

2016-04-30 17:31:49
Không có lý gì để một thành phố dẫn đầu cả nước về kinh tế lại không xây dựng được chính quyền điện tử là khẳng định của ông Đinh La Thăng, Ủy...