Chính phủ phê duyệt
37 toa tàu cũ của Nhật Bản không phải là “rác”
Đặng Trường - 2021-10-19 15:33:43
Nhớ năm nào Mỹ tặng Việt Nam tàu tuần tra cảnh sát biển, một số đối tượng đã đăng đàn cho rằng tàu chuyển giao cho nước ta là loại Mỹ không dùng nữa,...
Đọc nhiều