Chính phủ mới
Báo Iran: Chính phủ mới của Việt Nam sẽ thúc đẩy nền kinh tế số và chống tham nhũng
2021-04-12 09:42:00
Báo Hamshari (Người thành thị) của Iran mới đây có bài viết về những ưu tiên của Chính phủ mới của Việt Nam và những kỳ vọng đối với kinh tế Việt Nam...
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn – Người sẽ tạo ra thế “kiềng ba chân” trong đối ngoại
Hạ Trắng - 2021-04-08 11:04:55
Trong danh sách 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm sáng ngày 8/4 có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi...
Chân dung Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Hạ Trắng - 2021-04-08 10:30:00
Trong 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng, là thành viên Chính phủ trẻ nhất,  sinh...
Đọc nhiều