China Evergrande vỡ nợ
China Evergrande vỡ nợ, ai gánh thay thiệt hại?
2021-12-10 15:42:28
Ngày 9/12, China Evergrande bị hạ xếp hạng xuống “vỡ nợ giới hạn”, vậy ai sẽ là người gánh thiệt hại? Theo Bloomberg, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng của China...
Đọc nhiều