Chín quyền đô thị
Hà Nội, Đà Nẵng đang làm gì để tổ chức chính quyền đô thị?
2020-12-25 11:19:58
Cùng với TP.HCM, các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng cũng đang có những bước triển khai để tiến tới việc tổ chức chính quyền đô thị. Đây được đánh giá là...
Đọc nhiều