Chile

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Sớm mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam-Chile

2012-02-28 14:11:50
Tiếp Chủ tịch Thượng viện Chile Guido Girardin Lavin ngày 28/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Chile khảo sát nghiên cứu để hàng...