chiêu trò tự ứng cử
Ai chứa chấp những kẻ chống phá?
An Diễm - 2021-11-02 15:33:31
Có câu “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy” ý nói con người ta sống ở đâu thì phải tuân thủ pháp luật, quy tắc ở nơi đó. Một kẻ chống Nhà nước, vi phạm...
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử”
2021-04-14 09:54:43
Với bản “lý lịch đen” chống phá Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền tự ứng cử để phá rối, gây hại, đương nhiên họ sẽ không nhận được sự ủng hộ...
Đọc nhiều