chiêu trò tự ứng cử
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Tỉnh táo trước những chiêu trò “tự ứng cử”
2021-04-14 09:54:43
Với bản “lý lịch đen” chống phá Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền tự ứng cử để phá rối, gây hại, đương nhiên họ sẽ không nhận được sự ủng hộ...
Đọc nhiều