chiêu trò chống phá
Chiêu trò giả nhân giả nghĩa, mèo khóc chuột của Phạm Minh Vũ
Đinh Thảo - 2021-09-05 21:40:10
Lợi dụng sự việc người dân di chuyển từ thành phố về các tỉnh tự phát, Phạm Minh Vũ đã gào lên rằng, “Cuộc thiên di rầm rộ, sấm sét và chấn động nhân...
Đọc nhiều